2010-03-18

Väljarkontrakt mot datalagringsdirektivet

Idag lanserar jag och Camilla Lindberg ett väljarkontrakt mot införandet av EU:s datalagringsdirektiv i Sverige.

Partierna velar hit och dit och vilka riksdagskandidater går det att lita på? Många väljare kände sig svikna efter FRA-omröstningen 2008.

Därför har vi skapat ett väljarkontrakt som riksdagskandidater som lovar och försäkrar att de ska rösta nej till ett införande kan skriva under. Alla som gör det kommer redovisas på den nya hemsidanwww.nejtilldatalagring.se. Direktivets öde avgörs efter riksdagsvalet.

Kontraktet lanseras med en artikel i SvD:

"Skulle det införas i Sverige innebär det att en stor mängd information om oss medborgare ska lagras.

Vem som ringt vem och när, både gällande fast och mobiltelefoni. Vid mobilsamtal ska också den geografiska platsen vid start och slut av samtalet sparas. Dessutom ska alla e-postmeddelande och alla sms sparas och det registreras från vem och till vem och när de skickats. När du surfar på internet kommer din IP-adress, när du loggar in och ut och vem du är att sparas."


Du som är väljare - uppmana dina lokala riksdagskandidater att skriva under!
Du som är riksdagskandidat - gå till www.nejtilldatalagring.se och skriv under!

Inga kommentarer: