2010-05-21

Sociala medier allt viktigare!

Seved Monke har varit på träff med Folkpartiets nätaktivister. De sociala medierna blir allt viktigare i valrörelsen, inte minst för att nå ungdomar. Se här!

Nu blir det Östeuropaseminarium med Birgitta Ohlsson, Olle Schmidt kommer dit!

Konstfack har haft vårutställning. Madeleine Sjöstedt har varit där!

Nyamko Sabuni är på gång igen. Denna gång har hon träffat driftiga tjejer i Göteborg, se här!

Nu är det krig i Smålands Nation i Lund, man måste vara socialist för att få bostad där. Adam Cwejman kommenterar!

Nu förstärks den politiska närvaron i Afghanistan, meddelar Carl Bildt, se här!

Kaffet är klart, dags för en kopp!

Inga kommentarer: