2011-09-15

Svenska ungdomar mår allt sämre!

Svenska ungdomar mår allt sämre, Helene Odenjung berättar här hur situationen ser ut i Göteborg!

Linnea Darell har varit i Strasbourg, se här!

I Stockholms läns landsting tillämpas enprocentsregeln som innebär att vid ny-, om- eller tillbyggnad en procent av kostnaderna ska gå till konstnärlig utsmyckning, Madeleine Sjöstedt kommenterar här!

Delar av SÄPO:s arkiv har nu öppnats och visar att STASI-agenter verkat i Sverige, Carl B Hamilton analyserar här!

Helena von Schantz kommenterar här regeringens lärarlyft!

Nu har riksmötet öppnat, se bilderna exklusivt här!

Kaffet är klar, dags för en kopp!

Inga kommentarer: