2012-11-20

Inför betyg från klass 4!

Inför betyg från fyran, skriver Mathias Sundin och Jan Björklund, läs här!

Inför obligatorisk A-kassa, skriver Carl B Hamilton, se här!

Cecilia Malmström skriver om illegal vapenhandel, se direkt här!

Det är budgettider i kommun och landsting, läs Kent Lövgrens blogg här!

Helena von Schantz skriver om högläsning, se exklusivt här!

Det skrämmande är inte SD:s järnrör utan den svenska vardagsrasismen, skriver Mariam Osman Sherifay!

Nu är det dock dags för en kopp kaffe!


5 kommentarer:

Anonym sa...

Mathias och Jan! Även om man tycker att förslaget om betyg i åk 4 är bra är det skrämmande att vi har en skolminister som är så totalt i otakt med vad som händer på skolorna. Oavsett om man tagit John Hatties metastudie "Visible learning" till sitt hjärta så har den fått oerhört stort genomslag. Mathias, vet du hur mycket tid och pengar som läggs i din kommun på fortbildning om formativ bedömning (vilket enligt Hatties studie har allra störst påverkan för goda resultat)? Hur är det möjligt att, parallellt med denna trend på skolorna, vår skolminister föreslår betyg i årskurs 4 och där ett argument är att mycket övrig dokumentation och skrivande kring eleverna i så fall kan försvinna? Oavsett om man är för eller emot kvalitativ respons (dvs sådan som hjälper eleverna att konkret komma vidare, inte bara att få en läges-bokstav) så är min poäng att du Jan är så oerhört fel ute. Om du nu ska gå stick i stäv med denna trend (skulle vilja kalla det massiva våg) så måste du väl ändå agera så att fokus på skolorna ändras. Då ska ju tid och pengar ägnas åt helt andra saker än åt formativ bedömning som utifrån "betyg i åskurs 4-tänket" är helt fel. Jag är lärare högre upp i åldrarna men jag är också mamma och skattebetalare och jag räds över framtiden för skolan med dig vid rodret, Jan.

Jag tyckte inledningsvis att du var bra; du uppmärksammade stora problem med skolan och du ville göra något åt dem. Men nu är du SÅ snett ute och det gör mig nervös! Det jag istället tycker att du borde fundera på är: hur kan det komma sig att det släpps nya kursplaner och nya betygssystem utan ordentliga riktlinjer och exempel? Inser du att det innebär att på varje liten skola i Sverige sitter 1000-tals lärare och tolkar mål och kunskapskrav. Tror du att den tolkningen blir densamma mellan skolorna? Tycker du att det är effektivt att ALLA ska uppfinna hjulet? Hade det inte varit mer rättssäkert och effektivt att man fått centrala exempel? Jag vet att du har sagt, Jan, att det finns många exempel att tillgå och det finns säkert mer än i förra reformen, men om du insåg hur mycket av ovan nämnda verksamhet som försiggår ute på skolorna borde du bli förskräckt! För att förtydliga ytterligare hur absurt det är kan jag upplysa om att kunskapskrav i åk 6 och för gymnasiet i många fall ser väldigt likartade ut så man har ingen som helst vägledning av skolverkets formuleringar. Vad innebär tlll exempel komplexa jämförelser i åk 6? Ja du, Jan!

Ytterligare en sak som borde oroa er är att det finns skolor (och nu pratar jag inte åk 4-nivå) där man endast har skriftliga inlämningar. Alltså inga som helst avstämningar på plats där det blir tydligt att det är elevens egna kunskaper som testas och inte föräldrarnas, grannens eller för den delen någon inhyrd.

Jag vill avsluta med att säga att jag är INTE emot tydlighet!

Anonym sa...

Förtydligande: vad jag menar med att du är snett ute är att det många hade förhoppningar om att du skulle åtgärda inte har blivit av (förstår att du också har blivit överkörd, nedlobbad osv) och att det istället kommer helkonstiga, otajmade, icke-relevanta förslag. Det ska lappas och lagas med nåt gammalt stelnat plåster!

Och det sitter nog ett mindre antal lärare och uppfinner hjulet på VARJE skola:)

Anonym sa...

Ja, nu har jag, på nyheterna, återigen hört dig säga hur väl förberedd denna reform är i jämförelse med tidigare. Och tydligare skrivelser minsann. Kan du bedöma vilka av kunskapskraven för A i historia nedan gäller för åk 6 och vilka som gäller för åk 1 på gymnasiet? Det skulle också vara intressant att höra dig försöka precisera vad eleverna ska kunna för att få ett A i respektive årskurs.

1. Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna. ( ) Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang....

2. Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband. Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.

Anonym sa...

Ja, nu har jag, på nyheterna, återigen hört dig säga hur väl förberedd denna reform är i jämförelse med tidigare. Och tydligare skrivelser minsann. Kan du bedöma vilka av kunskapskraven för A i historia nedan gäller för åk 6 och vilka som gäller för åk 1 på gymnasiet? Det skulle också vara intressant att höra dig försöka precisera vad eleverna ska kunna för att få ett A i respektive årskurs.

1. Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna. ( ) Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang....

2. Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband. Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.

Anonym sa...

Agenda och jag hör dig säga att betyg har satts i 1000-tal redan och det var inga problem; det blev rättvist och bra. Ja, jag och mina kollegor har satt betyg. Och det gick bra. Vi är professionella Men hur i herrans namn ska vi veta att det blev rättvist????? Vad är skillnaden nu mot tidigare, då det i studie efter studie visat att betygen INTE är likvärdiga?