2016-09-28

Stoppa passiviteten och bidragsberoendet!

Stoppa passiviteten och bidragsberoendet, kräv motprestation för försörjningsstöd, skriver Jan Björklund och Mats Persson, se här!

Följ Birgitta Ohlsson på Twitter här! 

Cecilia Wikström har blivit utsedd till EU:s drottning, se här!

Följ Jasenko Selimovic på Twitter direkt här!

SILC=Swedish International Liberal Centre, läs här!

Kultursveriges 75 mäktigaste, läs Fokus här!

Nu är det dock dags för en kopp kaffe!


Inga kommentarer: